Block&Ko

顶级区块链加速器/基金

韩国最有经验的

区块链公司

全方案

 

全面

内包流程

专业

具体项目具体方案

为您发声

社区联盟

合作伙伴

韩国用户基础

与全球顶级资本

交易所以及项目合作。

战略合作关系

公关与营销

加速

加密基金与投资

交易所上市

病毒营销与社区管理

合作伙伴

合作伙伴

合作案例

BIBOX 복사본.png
엘론드1.png
트라이어스.png
nestree.jpg
MXC2.png
KUCOIN.png
팬텀1.png
multivac.png
carry.jpg
아이오텍스1.png
크로미아1.png
아이리스 네트워크1.png
라야.png
탑 네트워크1.png
cybermiles.jpg
theta.jpg
레이븐 프로토콜1.png
 

Block&Ko一起开始计划吧!

获取我们的展示文件!

Block&Ko 韩国区块链群组

© 2019 by BLOCK&KO.